nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Latvijas 27. atklātā matemātikas olimpiāde

Šajā bildē redzami Latvijas 27. atklātās matemātikas olimpiādes un Profesora Cipariņa kluba laureāti, viņu skolotāji un NMS darbinieki - šo pasākumu organizatori.


 

LU NMS