nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Daži skati no laureātu apbalvošanas
AMO 2001./02.m.g. noslēguma pasākumā

Apbalvošanā laureātiem par prieku dziedāja Helēna (attēlā pa labi), grupas "Skumju akmeņi" soliste:

Starp dāvanām laureātiem bija arī šādas pildspalvas:


 

LU NMS