nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Latvijas 29. atklātā olimpiāde matemātikā
2001./02.m.g.

Pildspalvas - balvas 29.atklātās olimpiādes un 2001./02.m.g. Profesora Cipariņa kluba laureātiem


 

LU NMS