nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Fotoreportāža
2002./03.m.g.noslēguma pasākums
2003.gada 1.jūnijs

2002./03.m.g. noslēguma pasākuma fotoreportāžas sākumlapa

Kādi interesanti cilvēki bija redzami Latvijas Universitātes Lielajā Aulā....:)


48410024.jpg


48410025.jpg


48410026.jpg


48410027.jpg


48410028.jpg


48410029.jpg


48410034.jpg


48410031.jpg


48410032.jpg


48410033.jpg


48410030.jpg


48410035.jpg

 


48410036.jpg


48420020.jpg

Profesors Agnis Andžāns izsaka pateicību visiem skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā startam olimpiādē, īpaši atzīmējot divu skolotāju veikumu, kuru skolēni visvairāk guvuši godalgas šajā olimpiādē:

Gulbenes rajona Gulbīša vidusskolas skolotājai Vijai Mednei

48420010.jpg

un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājai Dacei Andžānei

48420011.jpg

Profesors Agnis Andžāns pateicas olimpiādes žūrijas komisiju vadītājiem un Neklātienes matemātikas skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu olimpiādes norisē:


48420012.jpg


48420013.jpg


48420014.jpg


48420015.jpg


48420016.jpg


48420017.jpg


48420018.jpg


48420019.jpg

Pateicamies brīnišķīgajam orķestrim


48420021.jpg

Un, protams, pateicamies tam cilvēkam, bez kura Latvijas matemātika ir grūti iedomājama:


48420022.jpg

Pēcapbalvošanas haosiņš:


48420023.jpg


48420024.jpg


48420025.jpg


48420026.jpg


48420027.jpg


48420028.jpg


48420036.jpg


48420030.jpg


48420029.jpg


48420031.jpg


48420032.jpg


48420033.jpg


48420035.jpg


 

LU NMS