nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Fotoreportāža
2004./2005.m.g. noslēguma pasākums

2004./05.m.g. noslēguma pasākuma fotoreportāžas sākumlapa

Uzklikšķinot uz bildes, varat to atvērt lielākā formātā.

Olimpiādes orgkomitejas un žūrijas priekšsēdētājs pateicas olimpiādes organizatoriem un žūrijas komisiju vadītājiem:


1_Img_1701.jpg
Lāsmai Strazdiņai

1_Img_1702.jpg
Inesei Bērziņai


1_Img_1704.jpg
Agnesei Zalcmanei


1_Img_1706.jpg
Dacei Bonkai

1_Img_1707.jpg
Sandrai Krauzei

1_Img_1709.jpg
Jurim Škuškovnikam

1_Img_1710.jpg
 

Lāsma Strazdiņa sniedz nelielu pārskatu par 32.atklāto matemātikas olimpiādi skaitļos, atzīmē "jaunos māksliniekus", kuru zīmējumi izmantoti diploma izveidē.


1_Img_1712.jpg


1_Img_1713.jpg

Tiek apbalvota PCK medaļas dizaina autore Ilze Desaine


1_Img_1714.jpg

No visiem laicīgi iesūtītiem un pareizi aizpildītajiem grupu pieteikumiem viņa izlozēja vienu laimīgo - Preiļu 1.pamatskolu, kas ieguva saldo balvu.


1_Img_1715.jpg

1_Img_1716.jpg

1_Img_1717.jpg

 


1_Img_1718.jpg

1_Img_1719.jpg

Vislielāko paldies sakām olimpiāžu priekšsēdētājam, NMS vadītājam, Profesoram Cipariņam - prof. Agnim Andžānam!


1_Img_1720.jpg

1_Img_1721.jpg

1_Img_1723.jpg

 

LU NMS