nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Matemātikas olimpiāžu un konkursu uzdevumu arhīvs

Plānota pakāpeniska pāreja uz uzdevumu un atrisinājumu (arī to, kas šobrīd pieejami tikai html formātā) publicēšanu MS Word (turpmāk - MS Word) un/vai .PDF (turpmāk - .PDF) formātos.
Ja nav ne MS Word, ne .PDF, tad konkrētie faili pagaidām pieejami tikai .html (weblapas) formātā.
Šobrīd esošie uzdevumi un to atrisinājumi pieejami tajos formātos, kādos tie tikuši savulaik publicēti.
Dažviet it kā vienam un tam pašam materiālam ir vairāki linki - tas ir gadījumos, ja vienu uzdevumu atrisinājumus rakstījuši dažādi autoru kolektīvi - nereti viens ir materiāls ar īsiem atrisinājumiem, otrs - ar pilnīgākiem vai vismaz savādākiem.

2011./2012.m.g.
Tik vai... Cik? JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
4.klasēm (kārtas nr.) (nodarbības nr.) Sagatavošanās Novada 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
1.k.uzd.: pdf
2.k.uzd.: pdf
3.k.uzd.: pdf
4.k.uzd.: pdf
1.k.uzd: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf

1.k.uzd.: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf
5.k.uzd.: MS Word pdf
5.k.atr.: MS Word pdf
6.k.uzd.: MS Word pdf
6.k.atr.: MS Word pdf
Uzdevumi MS Word pdf
Atrisinājumi MS Word pdf
9.-12.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
5.-8.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
3.kārta:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
Uzdevumi MS Word pdf
Atrisinājumi MS Word pdf
  Uzdevumi pdf
Atrisinājumi (ENG) pdf
Uzdevumi pdf
2010./2011.m.g.
Tik vai... Cik? JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
4.klasēm (kārtas nr.) (nodarbības nr.) Sagatavošanās Novada 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
1.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
1.k.uzd: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf
Visi uzd.: MS Word
Visi atr.: MS Word

1.k.uzd.: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf
5.k.uzd.: MS Word pdf
5.k.atr.: MS Word pdf
6.k.uzd.: MS Word pdf
6.k.atr.: MS Word pdf
Uzdevumi MS Word pdf
Atrisinājumi MS Word pdf
9.-12.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
5.-8.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
3.kārta:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
Uzdevumi MS Word pdf
Atrisinājumi MS Word pdf
  Uzdevumi pdf Uzdevumi pdf
2009./2010.m.g.
Tik vai... Cik? JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
4.klasēm (kārtas nr.) (nodarbības nr.) Sagatavošanās Novada 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
1.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
1.k.uzd: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf

1.k.uzd: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf
5.k.uzd.: MS Word pdf
5.k.atr.: MS Word pdf
6.k.uzd.: MS Word pdf
6.k.atr.: MS Word pdf
Uzdevumi MS Word pdf
Atrisinājumi MS Word pdf
9.-12.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
5.-8.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
3.kārta:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
Uzdevumi MS Word pdf
Atrisinājumi MS Word pdf
  Uzdevumi pdf Uzdevumi pdf
2008./2009.m.g.
Tik vai... Cik? JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
4.klasēm (kārtas nr.) (nodarbības nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
1.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: pdf
4.k.atr.: pdf
1.k.uzd: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf

1.k.uzd: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf
5.k.uzd.: MS Word pdf
5.k.atr.: MS Word pdf
6.k.uzd.: MS Word pdf
6.k.atr.: MS Word pdf
Uzdevumi MS Word pdf
Atrisinājumi MS Word pdf
9.-12.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
5.-8.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
3.kārta:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
Uzdevumi MS Word pdf
Atrisinājumi MS Word pdf
Uzdevumi pdf Uzdevumi pdf
2007./2008.m.g.
Tik vai... Cik? JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
4.klasēm (kārtas nr.) (nodarbības nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
1.kārtas uzd: MS Word
2.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: pdf
1.k.uzd: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf
Visi uzd.: MS Word
Visi atr.: MS Word

1.k.uzd: MS Word pdf
1.k.atr.: MS Word pdf
2.k.uzd.: MS Word pdf
2.k.atr.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.atr.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word pdf
5.k.uzd.: MS Word
5.k.atr.: MS Word pdf
6.k.uzd.: MS Word pdf
6.k.atr.: MS Word pdf
Uzdevumi MS Word
Atrisinājumi MS Word
9.-12.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
5.-8.klašu:
Uzd. MS Word pdf
Atr. MS Word pdf
Uzd. (krievu v.) MS Word
3.kārta:
Uzd. MS Word
Atr. MS Word
4.kārta:
Uzd. MS Word
Atr. MS Word
Uzd. MS Word
Atr. MS Word
Uzdevumi pdf Uzdevumi pdf
2006./2007.m.g.
Tik vai... Cik? JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
4.klasēm (kārtas nr.) (nodarbības nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
1.kārtas uzd. MS Word
2.k.uzd.: MS Word pdf
3.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.uzd.: MS Word pdf
4.k.atr.: MS Word .PDF

visi uzd. MS Word
visi atr. MS Word

visi uzd. MS Word
visi atr. MS Word.zip
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
9.-12.klašu:
uzd. * atr.
5.-8.klašu:
uzd. * atr.
MS Word
3.kārta:
uzd. * atr.

4.kārta:
uzd. * atr.
MS Word
uzd. * atr.
2006.g.
uzdevumi
(latv.val.)
uzdevumi:
(Latv. val.)
Abas dienas
(Angļu val.)
1. diena
2. diena
2005./2006.m.g.
Tik vai... Cik? JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
4.klasēm visas kārtas visas nodarb. Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā

1.kārtas uzd.
2.kārtas uzd.
3.kārtas uzd. 4.kārtas uzd.
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
uzd. & atr.zip
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
9.-12.klašu:
uzd. * atr.
5.-8.klašu:
uzd. * atr.

3.kārta:
uzd. * atr.

4.kārtas uzd.
MS Word
uzd. * atr.
2005.g.
uzdevumi
(latv.val.)

 
atrisinājumi
(angļu val.)

uzdevumi:
1.diena
2.diena
 
angļu val.
uzd.&atr.
2004./2005.m.g.
Tik vai... Cik? JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
4.klasēm visas kārtas visas nodarb. Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā

1.kārtas uzd.
2.kārtas uzd.
3.kārtas uzd.
4.kārtas uzd.
MS Word
uzd. & atr.zip
MS Word
uzd. & atr.zip
MS Word
uzd. * atr.

9.-12.klašu:
uzd. * atr.

MS Word
5.-8.klašu:
uzd. * atr.

3.kārta:
uzd. * atr.

4.kārtas uzd.
MS Word
uzd. * atr.


uzd. * atr.
2004.g.
uzdevumi:
  angļu val.
  krievu val.
uzd.&atr.:
  angļu val.

uzdevumi
angļu val.:
1.diena
2.diena
krievu val.:
1.diena
2.diena
 
angļu val.
atrisinājumi
2003./2004.m.g.
Tik vai... Cik? JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
4.klasēm visas kārtas visas nodarb. Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā

4.kārtas uzd.
MS Word
uzd. & atr.zip
MS Word uzdevumi
MS Wordatr_doc.zip / atr_pdf.zip
MS Word
uzd. * atr.

9.-12.klašu:
uzd. * atr.
5.-8.klašu:
uzd. * atr.

3.kārta:
uzd. * atr.

4.kārtas uzd.
MS Word
uzd. * atr.


uzd. * atr.
2003.g.
uzdevumi
(latv.val.)
uzd.&atr.
(angļu val.)

Uzdevumi
2002./2003.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) visas nodarbības Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
(5) uzd. * atr.
MS Word
uzd. & atr.zip
Šajā m.g. netiek organizēta MS Word
9.-12. klašu:
uzd. * atr.

5.-8. klašu:
uzd. (latviski) * uzd. (krieviski)
atr.
MS Word 3.kārta:
uzd. * atr.
MS Word
uzd. * atr.
2002.g.
uzdevumi
(latv.val.)
uzd.&atr.
(angļu val.)

Uzd.(latv.v.)
Atr.(angļu v.)
 
Latvijas izlases
atlases sac. uzd.
2001./2002.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) visas nodarbības Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
(5) uzd. * atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
9.-12. klašu:
uzd. * atr.

5.-8. klašu:
uzd. (latviski) * uzd. (krieviski)
atr.
MS Word 3.kārta:
uzd. * atr.
MS Word.zip
5.-12.kl.uzd.
MS Word
5.-8.kl.uzd.
9.kl.uzd.
10.kl.uzd.
11.kl.uzd.
12.kl.uzd.
5.-12.kl.atrisin.

2001.g.
(angļu val.)
uzdevumi
uzd.&atr.

Uzdevumi (angl.)
2000./2001.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) visas nodarb. Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
(5) uzd. * atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
9.-12. klašu:
uzd. * atr.

5.-8. klašu:
uzd. (latviski) * uzd. (krieviski)
atr.
MS Word 3.kārta:
uzd. * atr.

MS Word
uzd. * atr.
2000.g.
(latv.val.)
.html uzdevumi
MS Word atrisinājumi
(angļu v.)
Uzd. & atr.
1999./2000.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) visas nodarb. Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way Starptautiskā
MS Word
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
(5) uzd. * atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
uzd. & atris.
MS Word
9.-12. klašu:
uzd. & atr.

5.-8. klašu:
uzd. & atr.
MS Word 3.kārta:
uzd. * atr.
MS Word
uzd. * atr.
.PDF 1999.g.
(angļu val.)
uzdevumi
uzd. & atr.
(angļu v.)
Uzd. & atr.
1998./1999.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
(5) uzd. * atr.
MS Word.zip (~ 110Kb)
3 nod. uzd.,
ievaduzdevumi,
atrisinājumi
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
5.-8.kl.uzd.
9.-12.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.

MS Word
uzd. * atr.
1998.g.
MS Word(latv.val)
uzdevumi
īsi atrisinājumi
.PDF(angļu val.)
uzd. & atr.
 
MS Word LV komandas
atlases sac.uzd.

 
1997./1998.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
(5) uzd. * atr.
MS Word
uzdevumi,
1.,2.nod.atris.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
5.-8.kl.uzd. & atr.
9.-12.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
Pagaidām nav .PDF 1997.g.
(angļu val.)
uzd. & atr.
1996./1997.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
MS Word.zip (~790K)
uzd., ievaduzd.,
atrisinājumi;
dalījums tēmās
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
5.-8.kl.uzd. & atr.
9.-12.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
.PDF 1996.g.
(angļu val.)
uzdevumi
1995./1996.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
MS Word.zip (~340K)
uzd. & atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
5.-8.kl.uzd.& atr.
5.-8.kl.uzd. & atr.
5.-8.kl.uzd. & atr.
9.-12.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
.PDF 1995.g.
(angļu val.)
uzdevumi
1994./1995.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
(5) uzd. * atr.
MS Word.zip (~ 1Mb)
uzdevumi,
ievaduzdevumi,
atrisinājumi
MS Word
uzd. & atr.
MS Word.zip (~213Kb)
5.-9.kl.uzdevumi,
ievaduzdevumi,
atrisinājumi

 
MS Word
5.-8.kl.uzd. & atr.
9.-12.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
.PDF 1994.g.
(angļu val.)
uzdevumi
1993./1994.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
(5) uzd. * atr.
MS Word.zip (~390Kb)
uzd. & atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
5.-8.kl.uzd. & atr.
5.-8.kl.uzd. & atr.
9.-12.kl.uzd.& atr.
 
MS Word.zip
5.-8.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
.PDF 1993.g.
(angļu val.)
uzdevumi
1992./1993.m.g.
JMK 4.-7.kl. PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
(kārtas nr.) Sagatavošanās Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way
(1) uzd. * atr.
(2) uzd. * atr.
(3) uzd. * atr.
(4) uzd. * atr.
MS Word.zip (~630K)
uzdevumi,
ievaduzdevumi,
atrisinājumi
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
5.-8.kl.uzd. & atr.
9.-12.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
.PDF 1992.g.
(angļu val.)
uzdevumi
1991./1992.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Sagatavošanās 5.-12.kl. Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way
Pagaidām nav MS Word
uzd. & atr.
MS Word
5.-8.kl.uzd. & atr.
9.-12.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
.PDF 1991.g.
(angļu val.)
uzdevumi
1990./1991.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Sagatavošanās 5.-12.kl. Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl. Baltic Way
MS Word.zip (~250K)
uzd. & atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
5.-8.kl.uzd. & atr.
9.-12.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
.PDF 1990.g.
(angļu val.)
uzdevumi
1989./1990.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Sagatavošanās 5.-12.kl. Rajona 5.-12.kl. Valsts 9.-12.kl. Atklātā 5.-12.kl.
MS Word.zip (~200K)
uzd.& atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
5.-8.kl.uzd. & atr.
9.-12.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1988./1989.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Sagatavošanās 6.-11.kl. Rajona 4.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
4.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1987./1988.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Sagatavošanās 4.-7.kl. Rajona 4.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
4.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1986./1987.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 4.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
4.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1985./1986.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 4.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
4.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1984./1985.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 4.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
MS Word
uzd. * atr.
MS Word
4.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1983./1984.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 4.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
Pagaidām nav MS Word
4.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1982./1983.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 4.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
Pagaidām nav MS Word
4.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1981./1982.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 4.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
Pagaidām nav MS Word
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1980./1981.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 4.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
MS Word.zip (~970K)
grāmata:
uzdevumi,
ievaduzdevumi,
atrisinājumi
MS Word
4.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1979./1980.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 3.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
Pagaidām nav MS Word
3.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1978./1979.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 4.-11.kl. Starprajonu 8.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 4.-11.kl.
MS Word.zip (~530K)
grāmata:
uzdevumi,
ievaduzdevumi,
atrisinājumi
MS Word
4.-7.kl.uzd. & atr.
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
uzd. & atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1977./1978.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 5.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 5.-11.kl.
Pagaidām nav MS Word
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1976./1977.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 5.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 7.-11.kl.
Pagaidām nav MS Word
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1975./1976.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 5.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 7.-11.kl.
Pagaidām nav MS Word
8.-11.kl.uzd.& atr.
MS Word
3. un 4.kārta:
uzd. & atr.
MS Word
uzd. * atr.
1974./1975.m.g.
PCK 5.-9.kl. OLIMPIĀDES
Rajona 5.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 7.-11.kl.
Pagaidām nav MS Word
8.-11.kl.uzd.& atr.
Pagaidām nav MS Word
uzd. * atr.
1973./1974.m.g.
OLIMPIĀDES
Rajona 5.-11.kl. Valsts 8.-11.kl. Atklātā 7.-11.kl.
Pagaidām nav Pagaidām nav MS Word
uzd. * atr.

 

LU NMS