Anatols Franss
Sarkanā Lillija

Anatola Fransa Sarkano liliju var uzskatīt kā par psīcholoģisku, tā arī sadzīves romānu, kur rakstnieks sev un savam laikam īpatnējā vidē risinājis mīlestības un greizsirdības problēmu, izmantojot šai temai sevišķi piemēroto 19. g. s. franču labākās sabiedrības dzīvi.
Šī romāna varone, financista Martena kundze, ir viens no tiem 19.g.s. Parīzes sabiedrības sievietei raksturīgajiem tēliem, kuŗu dzīve norisinās līdzteku salonos un buduāros, pie kam pirmajos viņa parādās kā visu cienīta, nevainojama ievērojama vīra sieva, kas ar savu šarmu un sabiedrisko veiksmi balsta sava laulātā drauga polītiskos un sabiedriskos mērķus; buduārā turpretim šī sieviete ir izsmalcināta un aizrautīga mīlētāja, kas bez aizspriedumiem izlej savu jūtu pārpilnību vairāk vai mazāk atbilstoša mīļākā rokās. Un - paradoksāli diezgan - šīs franču sievietes krietnums un godīgums tiek vērtēts tieši pēc attiecībām ar tās mīļāko, kuŗas nenosaka ārējie, bet gan nerakstītie siržu likumi, kuŗu pārkāpšana noved pie smagām katastrofām.
Romāna Sarkanā lillija darbība norisinās Parīzē un tās apkārtnē, pa daļai Florencē, Itālijā, kur sākas un uzzied Martena kundzes liktenīgā mīlestība. Šī gleznainā, ar dzeju un mākslu piesātinātā vide piešķiŗ visam darbam krāsainu un romantisku fonu, saistot lasītāja interesi nevien ar drāmatiskiem notikumiem un straujiem jūtu izpaudumiem, bet arī ar dabas un mākslas skaistuma gaisotni, kādā tie norisinās.
Būdams liels cilvēka dvēseles pazinējs, A. Franss pratis smalki attēlot kā sievietes jūtu pārdzīvojumus Martena kundzē, tā arī dažādās greizsirdības un aizskartas patmīlības nianses abos tās mīļākajos, meistarīgi rādot reakcijas, kādas izsauc līdzīgas situācijas divos pilnīgi pretēja rakstura cilvēkos. Netrūkst šinī romānā arī Fransa darbiem tik raksturīgās satiras, kam sevišķi bagātīgu vielu arvien ir sagādājusi franču polītiskā un sabiedriskā dzīve.

First Previous Next Last