Osvalds Freivalds
Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā II

Dokumentu un atmiņu krājums par Latviešu leģionu.
Pirmās latviešu aizsardzības vienības Otrā pasaules kaŗā.
Kartes, protokoli, pavēles, iesniegumi, fotogrāfijas utt.

Latvija zem vācu okupācijas.
Vācu civīlā pārvalde.
Latviešu pašpārvalde.
Pirmās latviešu militārās vienības un to cīņas.

First Previous Next Last