Angelika Gailīte
Rītausmā

Stāsts.
"Baldiešēnu saimnieka Gobas jaunākais dēls Reinis nebija daudz skolā gājis, bet lasīt un rakstīt viņš prata. Zemes viņam nebija - tēva mājas pienācās vecākajam brālim. Negribēdams būt par kalpu citiem, Reinis, jaunības spara pilns, riskēja nomāt muižas ūdens dzirnavas ar palielu zemi līdz pat sila galam. Līgumā bija noteikums, ka pēc zināma laika viņam uz šīs zemes jāuzceļ lauku saimniecība ar visām ēkām, kuŗām kokus un pārējos materiālus dos muiža."

First Previous Next Last