Irma Grebzde
Meitene Un Puķe

Romāns.
"Viņi abi sastapās uz taciņas aiz universitātes ēkām - parkā. Dzeltenas un sarkanas lapas iemītas dubļos, papēžu zīmes - platas un šauras, pat kāds kailas pēdas nospiedums šur tur. Klāvs pamet pirkstus pie auss kā sveicienam un grib turpināt savu gaitu. Viņam nav vēlēšanās runāt ar bijušo studiju biedru Inesi Brāteri."

First Previous Next Last