Irma Grebzde
Sējējs Izgāja Sēt

Romāns.
Šī grāmata ir III daļa manam 1965. gadā iespiestajam romānam "Māsas".
Romānā "Māsas" stāstīts par divu māsu Daumas un Ildzes - jaunību un izaugšanu trimdas apstākļos. Romāna noslēgumā Dauma labprātīgi dodas nāvē, atstājot Ildzes audzināšanā savu mazo dēlu Saimonu. Romāna III daļa stāsta par Saimona, Daumas un Aiena Brendu dēla, dzīvi.
Saimons, apdāvināts gleznotājs, ir mantojis vectēva īpašumu citā provincē, un vēlas tur pavadīt savas dzīves gadus, nododoties mākslai. Tomēr, romāna gaitā, Dievs piešķir šim jaunajam cilvēkam citu ceļu un aicina viņu Savā darbā. Stāstījumā lasītājs sekos Saimona augšanai, pārvērtībai, atrodot savu Pestītāju Jēzu Kristu; jaunā cilvēka iekšējām cīņām, šaubām un atziņām, kalpošanai Dievam."

First Previous Next Last