Aleksandrs Grīns
Dvēseļu Putenis I

Vēsturisks romāns 3 daļās par latviešu strēlnieku cīņām pirmajā pasaules kaŗā un par brīvās Latvijas tapšanu.
"Es klīstu pa Rīgas ielām, nedzirdēdams viņu trauksmīgās čalošanas un kaŗa ratu rīboņas, kas tagad rīb un dārd bez apstājas un, skatu netvertas, man aizpeld gaŗām pretimnācēju sejas. Pat mūsu reālskolas direktora kokardoto cepuri es pamanu tikai pēc tam, kad starp viņas nēsātāja drukno muguru un mani jau viļņo gājēju drūzma."
Labs.

First Previous Next Last