Aleksandrs Grīns
Dvēseļu Putenis II

Vēsturisks romāns 3 daļās par latviešu strēlnieku cīņām pirmajā pasaules kaŗā un par brīvās Latvijas tapšanu.
"Briedīga un karsta bija 1916. gada vasara, ko retumis pārstaigāja negaisa padebeši, nesdami pērkoni un lietus velgu. Zaļāki tad kļuva vasarāju sējumi, atspirga saules svelmē pagurušie dārzi, un braucēju ratiem vairs negāja pakaļ putekļu stabi, bet vidzemes lauku ļaudīm nepalika gaišākas rūpju māktās sejas, jo viņu ausīs arī pēc lietus padebešu aiziešanas varēja sadzirdēt dobju ducināšanu, kas nāca no Daugavas puses."

First Previous Next Last