Aleksandrs Grīns
Dvēseļu Putenis III

Vēsturisks romāns 3 daļās par latviešu strēlnieku cīņām pirmajā pasaules kaŗā un par brīvās Latvijas tapšanu.
"Vagonu riteņi klaudz monotoni jautrā steigā, un ar tiem sasaukdamās, gar sienām šad tad iesāk žvakstēdamas staigāt naglās pakārtās mūsu šautenes.
Aiz slikti salāpītiem logu stikliem zib noplukuši igauņu ciemati, skrien apsniguši ezeri, ar kalniem mīdamies atpakaļ joņo egļu sili. Pa ložu izsistajām vagondēļu šķirbām lien ledains vējš, un cauri rūšu caurumiem virpuļo iekšā decembŗa sniega pārslas, lokomotīves grūsto dūmu šaltis nāk viņām līdz. Bet sirdis atkal gaišas mums, no tām aizbēdzis nežēlīgais, nāvēt un dragāt kārais izmisums, ar kādu mēs pirms viena gada atstājām vidzemes laukus; sejās vairs nav ņirgu, tikai dažam jauna rēta, un acis visiem atkal iesākušas smaidīt, citam no smaidiem netiek vaļā lūpas."

First Previous Next Last