Aleksandrs Grīns
Tobago

Romāns.
Labs :)
"Pats gaŗākasi cilvēka mūža gājums līdzinās ātri skrejošai dienai, kuŗas vakarā atskatoties atpakaļ mums izliekas, ka nupat vēl bija pusdienas tveices stunda, un nav nostaigāts nekāds gaŗais ceļa gabals no tā brītiņa, kad augšup kāpa saules vaigs un iesāka žūt rīta rasa."

First Previous Next Last