Aleksandrs Grīns
Trīs Vanagi

Romāns.
"Lielkungs Jēkabs, Kurzemes un Zemgales hercogs, Gambijas zemes kungs un Tobago grafs, atlaidās krēslā un lēni atlieca atpakaļ jau sirmot sākušo galvu, ar cekulu gandrīz skārdams uz atzveltnes cīņā saķērušos melnkoka piekunus, un iegrimis krēsla bāli dzeltenajā zīdā, brītiņu pievēra strādājot satumsušās acis."

First Previous Next Last