Aleksandrs Grīns
Zemes Atjaunotāji. I.Daļa - Meža Bērni

Vēsturisks romāns 2 daļās. I.Daļa - Meža Bērni (II.Daļa - Atdzimusi Cilts)
Šai darbā autors rāda senas latvju cilts bojā eju kaŗa un mēŗa postā un pēc tam viņš liek tai atkal atdzimt nākošajās paaudzēs. Šī darba teiksmainība un tēlojuma skaistums apbur katru lasītāju.
" Agrīnā pavasaŗa vēju dzīti un gandrīz aizķerdami miglotās gāršas koku galotnes, gāja zemi padebeši, pilni līt gatava lietus, purva klajuma gribētāju dzērvju sudrabaino klaigu un jau nepacietīgās zosu gāgināšanas, jo pelēko pārnācēju barveži bija apmaldījušies tai debesu un zemes kūpēšanā, no rīta ausmas meklēdami dzimtenes Sēļuzemes ezerus."

First Previous Next Last