Aleksandrs Grīns
Zemes Atjaunotāji. II.Daļa - Atdzimusi cilts

Vēsturisks romāns 2 daļās. (II.Daļa - Atdzimusi Cilts (I.Daļa - Meža Bērni)
Šai darbā autors rāda senas latvju cilts bojā eju kaŗa un mēŗa postā un pēc tam viņš liek tai atkal atdzimt nākošajās paaudzēs. Šī darba teiksmainība un tēlojuma skaistums apbur katru lasītāju.
"Lapu mēneša vējš, nākdams no Daugavas puses pār ļaužu tukšās sēļu zemes dūmakainām gāršām un birzēs aizgājušiem novadiem, pārlaidās ar sīku vilnīšu ņirbēšanu pāri dzelmainam un gandrīz pavisam melnam meža ezeram, sašūpodams tur laidušās pīles un gausi staigājošo padebešu mestās ēnas. Tad sapurināja tā krasta ievas, sacēla no tām gaisā baltu ziedu mākoni, piekaisīdams rūgti smaršīgām ziedlapiņām ezermalas pļavu, jau tā pilnu dzelteno gundegu, vāro vēja puķu, tauriņu lidināšanās un šaudīgo ķīvīšu žēlabaino klaigu. Un izsējis balto pārslu saujas, mirkli kā brīnīdamies apstājās, jo turpat aiz pļavas, un tās viņa malā augušiem mīļās Māŗas kokiem vītoliem, priecīgi un gaiši vizēdami pretī debesīm slējās nesen celtu māju jumti, pilni gan pelēkzilu, gan viršu ziedu krāsas
baložu omulīgās rūkšanas. Un kļavās ap salmu jumtiem svilpoja strazdi, bet klajā, kas aiz ciema un šaipus lielu priežu sila, ara veseli pieci arāji. Pa labi gavilēja gani, rēja suns, gan meža malā odis vilka miņas."

First Previous Next Last