Jāzeps Grodnis
Par Ko Pasaule Klusē

Šis rakstu kopojums ir domāts kā pārskats pār pasaules polītiskajiem notikumiem pēdējos 35 gados no latviešu trimdas perspektīvas.
Daļas.
Starptautiskā polītika.
Latviešu polītika.

First Previous Next Last