Jānis Akuraters
Dzīves Vārtos

Vecmeistara Jāņa Akurātera noveļu un stāstu grāmata Dzīves vārtos ir vērtīgs ieguvums latviešu grāmatu lasītājam. Autors it kā ar gleznotāja otu acu priekša uzbur mūsu dzimtenes dabu. No kalna zil tālumi uz visām pusēm un gaiši un saldi zvana dzeguzes no birztalas uz birztalu.
Pļavās deg dzelteno ziedu neskaitāmas dzirkstis un bišu sanēšana ir kā neredzams orķestris. Un naktis, tās nav nemaz naktis, zeltrožaina puskrēsla, par kādu nevienā pasakā pat nav stāstīts. Tā ir pusmūžība un tikai viens solis ir no tās paradīzes, par kuru cilvēki ir tik daudz sapņojuši.
Un šajā fonā izaug Akurātera radītie tēli, kas pārkāpj gadu simtu robežas, nokrata laika tecējuma sakrājušos putekļus un mūsu acu priekšā nostājas ar savam kaislībām, ciešanām un uzupurēšanos.
Dvīņu māsas - mīlestība un naids ir autora mūžam nemiera satraukto tēlu pavadoņi. Ar lielu meistarību viņš zīmē gan nelaimīgus mīlniekus tālā senatnē, gan latvju zemniekus, bet ar sevišķu aizraušanos un mīlestību viņš kavējas pie revolūcijas un Pirmā Pasaules kara problēmām, ko autors pats ir dziļi pārdzīvojis, laika notikumos ņemdams dzīvu dalību.

First Previous Next Last