Uldis Ģērmanis
Tālu Tālumā, Lielā Plašumā

Austrālijas piezīmes.
1975. gada rudenī es vienu mēnesi - no 17. septembra līdz 17. oktobrim ciemojos pie tautiešiem Austrālijā, kur lielākajos latviešu centros nolasīju referātus par pieciem dažādiem tematiem. Daudzi klausītāji izteica vēlēšanos, lai šie priekšlasījumi tiktu publicēti. Tas arī bija galvenais ierosinājums šai grāmatai, kurā tad nu sakopoti minētie referāti un īsumā attēlota ceļojuma pieredze, viena otra refleksija un "atcerēšanās", tiekoties ar ilgi neredzētiem jauno dienu draugiem un tagad jau aizaugušu teku līdzgaitniekiem.
Referāti:
Padomju taktika pret trimdiniekiem gadu gaitā.
Padvaloda kā sabiedrības spogulis.
Pazīmes par lielinieku taktiku un padomju diplomātiju.
Latviešu darbība un likteņi Padomju Savienībā divdesmitajos un trīsdesmitajos gados.
Dr. Ulafa Jāņsona piebildumi un atzinumi (humors un satira).

First Previous Next Last