Uldis Ģērmanis
Zili Stikli, Zaļi Ledi

2 eksemplāri.
Rīgas piezīmes.
"1966. gada rudenī, izmantojot man piešķirtu zviedru stipendiju, es kādu laiku uzturējos Rīgā. Papildinot pēc atmiņas tur izdarītās piezīmes, radās šis apcerējums. Rīgu pirms manis ir jau apmeklējuši samērā daudz trimdas latviešu, bet tikai nedaudzi to darījuši zinātniskā nolūkā, un neviens no tiem nav bijis vēsturnieks.
Esmu mēģinājis pēc iespējas tieši, atklāti un patiesi attēlot šī apmeklējuma priekšspēli un norisi, savas gaitas un izdarības, arī man pašam mazāk patīkamas un izdevīgas."

First Previous Next Last