Omārs Haijams
Četrrindes

Haijama lirika vienmēr ir filozofiska, tajā strāvo domas un emocijas spraiga vienotība, skan pretrunu mocīta, meklējoša cilvēka balss. Kaut gan dzejnieks reti raksta par sociālajām parādībām, tās tomēr gūst atspoguļojumu viņa dzejas filozofiskajā zemtekstā. Neapmierinātība ar netaisnību, apspiestību, protests pret personības noniecināšanu, paverdzināšanu gūst izpausmi nemierīgās, dumpīgās domās vai arī noliedzošā pesimismā.
Latviešu lasītājam Haijama rubajas pazīstamas Andreja Kurcija atdzejojumā. Andrejs Kurcijs nav ievērojis rubajas formas ārējos atribūtus (sillabisko pantmēru un trīs vienzilbīgās atskaņas pirmajā, otrajā un ceturtajā rindā), bet gan svaru kausos kā vērtīgāko licis domu, emociju, metaforu.

First Previous Next Last