Jānis Akuraters
Kalpa Zēna Vasara

Atmiņas zīmējums.
"[...]Un plašums atveras liels un bezgalīgs, un es esmu tur, kur vēji plīvo un balti padebeši dienvidu guļ, un koki sīc bišu pilni, un liepas zied aizaugušu upju malās.
Un kalpa zēns pelēkās drēbēs iet pa lauka malu, un es viņu sveicinu … tas esmu es."

First Previous Next Last