Knuts Hamsuns
Izlase I

Divos sējumos.
Bads.
Mistērijas.
Bads daudzējādā ziņā ir autobiogrāfisks darbas, kas nedaudz atsedz tos drūmos, briesmīgos gadus, kad Hamsuns savās jaunības dienās cieta badu Kristiānijā. Cilvēku saltā vienaldzība un cietsirdība, ar ko Hamsuns saskārās tajā laikā, visā pilnībā attēlotas romānā. Viņa varonis, ciezdams bada smagās, fiziskās mokas, kas aprakstītas ārkārtīgi spilgti, saskaras ar apkārtējās vides pilnīgu nevērību.
Romāna "Mistērijas" darbība risinās vietās, kas liekas tālu no tiem civilizācijas centriem, kur notiek galvenie dzīves cīniņi, tomēr tās ietvars ir visai plašs. Visa romāna poēzija un varoņu attieksmes dibinās uz līdz galam neizteikto, noklusēto. Romāna darbība ir dramatiska, saspringta, sastāv no asiem psiholoģiskiem konfliktiem un sadursmēm, taču klāta ar mīklainības un noslēpumainības plīvuru.

First Previous Next Last