Knuts Hamsuns
Loks Noslēdzies

"Piekrastes tvaikoņa sagaide ļaudīm nenes ne ienākumus, ne izdevumus, tie līdzsvarojas, atvelkot varbūt tikai novalkātās kurpes. Tādēl šī sagaide nevienam nekaitē, bet reti arī kādam no tās kaut kas atlec. Sevišķs piedzīvojums, aina dieviem, tāds vai citāds brīnums? Nē, nē! Daži ļaudis un kastes nokļūst uz kuģa. Neviens nerunā ne vārda, ne stūrmanis pie margām, ne ekspedītors krastmalā, vārdi lieki, viņi skatās papīros un māj ar galvām.
Un vairāk nekā.
Un ļaudis zina, ko viņi apmēram katru dienu redzēs, bet viņi tomēr iet."

First Previous Next Last