Vilis Hāzners
Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā VII

Dokumentu un atmiņu krājums par Latviešu leģionu.
Latviešu aviācija. Latviešu kaŗavīru papildus un palīgvienības. Kaŗavīru aprūpe.
Latviešu leģiona ģenerālinspekcija.
Otrā pasaules kaŗa noslēgums.
Kartes, protokoli, pavēles, iesniegumi, fotogrāfijas utt.

Latviešu aviācijas leģions.
Gaisa spēku palīgi.
Latviešu kaŗavīri vācu militārās vienībās (kaŗaspēka vienību izpalīgi, latvieši vācu kaŗa flotē un c.).
Latviešu virsnieku un instruktoru sagatavošanas skolas un kursi.
Latviešu kaŗavīru vispārējā aprūpe (Palīdzības organizācijas, algas un c.).
Latviešu kaŗavīru piederīgo aizgādība un aprūpe.
Medicīniskā aprūpe (slimnīcas, neredzīgo aprūpe un c.)
Nacionālā aprūpe (Frontes teātris, latviešu mākslinieciskās grupas, teātŗa izrādes kaŗavīriem, kaŗavīru klubi, laikraksti, žurnāli, kalendārs un c.).
Latviešu leģiona ģenerālinspekcija.
Otrā pasaules kaŗa pēdējās dienas, internēto un gūsta nometnes.
Papildinājumi iepriekšējām grāmatām.
Latviešu kaŗavīrs . . . grāmatu sērijas noslēgums.

First Previous Next Last