Kārlis Ieleja
Technikas Apskats 20

Saturs.
V.Burkevics: Gadu mijā.
A.Spurmanis, būvinž.: Latviešu inženieri ārzemēs.
V.Aserītis, inž.mech.: Siltummaiņu aplēses princīpi.
K.Smilškalns, būvinž.: Elastīgas līnijas universiālais nolīdzinājums.
N.Zoldners, būvinž.: Svētā Labrenča jūŗas ceļš.
Ed.Tiltiņš, būvtechn.: Ķieģeļu malkas apkures krāsnis.
Chronika:
Piemiņas un atceres:
J.Leimanis: Satiksmes ceļu inženiera Jūlija Zītera piemiņai.
O.Bikša: Techniķi A.A.Anskinu pieminot.
V.Gobiņš: Prof.Dr.Ing. R.Pāvels aizgājis mūžībā.
O.Bikša: Būvinž. K.Timuška+.
P.B.: Prof.Dr.ing. Jānis Balodis 80 gadnieks.
A.Kroms: Docents Oskars Salka 60-gadnieks.
B.J.: Prof.Dr.chem. M.E.Strautmanim 60 gadi.
Techniskās organizācijas:
Latvijas Inženieru Apvienība Ārzemēs.
Čikagas latviešu Inženieru biedrība.
E.Veiss: Latvijas Inženieru Biedrības šūniņa Maskavā.
J.Švanks: Lielo aizsprostu kongress.
V.Aserītis: Otrā ASV Siltuma apmaiņas konference.
Latvieši techniskā darbā:
Kur un ko dara?
A.Spurmanis, K.Ieleja: Technikas Apskata aptauja.
Prese un literatūra:
A.Kroms: Das erste Atomkraftwerk.
A.Kroms: Atomkraftwerke.
A.Kroms: Leistungskennbilder der Heizkraftwerke.
A.S.: Ready Chords.
Terminoloģija:
A.Dreimanis: Kas ir "pliens" un "hardpan".
Zariņu Jānis: Kā latviskot vārdu "televīzija".
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi:
J.H.Inveiss: Atklāta vēstule Latvijas Inženieru Apvienībai Ārzemēs.
O.Bikša: Spriegbetona siju aprēķini.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last