Kārlis Ieleja
Technikas Apskats 23

Saturs.
A.Švābe, Prof.Dr.: Latvijas Universitāte.
E.R.Laube, Prof.Dr.arch.h.c.: L.U. Architektūras fakultāte 1919/20-1938/39.
E.Veiss, Dr.art.ing.: L.U. Inženierzinātņu fakultāte.
M.E.Strautmanis, Prof.Dr.chem.: L.U. Ķīmijas fakultāte.
V.Burkevics, prof.: L.U. Mēchanikas fakultāte.
J.H.Inveiss, prof.Dr.ing.: Demokratiskās autonomijas un akademiskās brīvības svētība inženieru izglītošanā.
V.D.Svīķis, Inž.ķīm.: Kanadas kianīts kā ugunsizturīgu materiālu izejviela.
Chronika:
Piemiņas un atceres:
Būvinž. Fricis Efferts.
D.Sm.: Būvinž. Jāzeps Kulitāns.
K.Ieleja: Būvinž. Nikolajs Liepiņš.
Eriks Dzelde.
J.Grīnblats, agr.: Prof.Dr.Chem. Kārlim Steikam 75 gadi.
N.Rozenauers, Prof.Dr.ing.: Satiksmes ceļu inženieri.
Techniskās organizācijas:
Latvijas Inženieru Apvienība Ārzemēs.
A.Sellers: LIAĀ Klīvlandes kopa.
A.Ziemelis: Čikāgas latviešu Inženieru biedrība.
Latvieši techniskā darbā:
P.Krūmiņš, Prof.Dr.ing., M.Strautmanis, Prof.Dr.: Prof.Dr. Bruno Jirgensons - KF laureāts.
Kur un ko dara?
Izglītība un arodtiesības:
Vācijā Dr. gradu ieguvuši.
Techniskās saimes jaunaudze.
Stipendijas papildstudijām.
Izcilas sekmes studijās.
Profesionālas inženiera tiesības.
Kas notiek Latvijā?:
LPSR Zinātņu Akadēmijas uzdevumi.
Prese un literatūra:
K.I.: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis.
A.Kroms: "Leistung- und Energiebilanz der Verbundsysteme".
Terminoloģija:
E.R.Laube, Prof.Dr.h.c.: Būvniecība vai celtniecība.
A.Kr.: Jauns termīns vācu literatūrā.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi:
K.I.: Vēl par techniskām skolām.

First Previous Next Last