Kārlis Ieleja
Technikas Apskats 49-50

Saturs.
K.Ieleja, M.S.: Pirmais pussimts.
R.Legzdiņš, arch.: Architektūras problēmas.
P.Kundziņš, Prof.,Dr.arch.: Pakši.
M.E.Strautmanis, Prof.Dr.: Kāpēc Metalli korrodē un kāpēc korrozija jāapkaŗo.
A.Kroms, mech.inž.: Enerģijas agregātu slodzēšana.
J.H.Inveiss, prof.Dr.ing.: Vilksim robežu starp teoriju un praktiskām iespējām.
N.Zoldners, būvinž.: Studiju ceļojums pa Eiropu.
N.Lazdiņš: Dienvidkurzemes jūŗas vārti - Liepājas ostas.
Chronika:
Piemiņas un atceres:
Profesors Dr.chem. Pauls Kalniņš.
+Inž.Ilo Juris Kurlis.
+Pulkvedis Inž.techn. Ernests Kreišmanis.
Ķīmiķa Hugo Kindāla piemiņai.
+Inž.mech. Alberts Janmeijs.
+Inž. Hugo V.Lodēns.
+Būvinženieris Eduards Bērzupe.
+Inž.ķīm. Jānis Dāvis.
+Prof.Dr.art.Ing Eduards Veiss.
+Kultūrinž. Jānis Upesleja.
Inž.ķīm. Ernests Leja. 70-gadnieks.
Prof.Dr.Ing. Eduards Jakabsons 70-gadnieks.
Dr.Ing. Pauls Priedītis 65-gadnieks.
Būvinž. Ernests Krauklis 60-gadnieks.
Techniskās organizācijas:
Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs.
O.D.: Prof.Dr.ing. N.Rozenauers - LIAĀ Goda biedrs.
Latviešu Inženieŗu biedrība ASV.
Čikagas latviešu Inženieŗu biedrība.
LIAĀ Klīvlandes kopa.
J.U.: Viskonsinas latviešu Inženieŗu biedrība.
Toronto latviešu biedrības Inženieŗu kopa.
LIAĀ Inženieŗu un techniķu kopa Montreālā.
LIAĀ Melnburnas kopa.
LIAĀ kopa pie Adelaides latviešu biedrības.
Latviešu architektu biedrība.
Latviešu Inženieŗu un architektu biedrība Zviedrijā.
E.V.Dravnieks, Dr.Ing.: I starptautiskā priekšpilsētu satiksmes konference ASV.
A.Kroms: Enerģijas transporta konference.
A.S.: Latvieši - goda biedri Ņufaundlendas inženieŗu biedrībā.
A.S.: Kvebekas betona biedrības sanāksme.
MES: Nacionālās korrozijas inženieŗu savienības (NA CE) konference Floridā (18.-22.apr.).
Latvieši techniskā darbā:
Kur un ko dara?
Izglītība un arodtiesības:
A.Kroms: Inženieŗa titula tiesības Vācijā.
Kas notiek Latvijā?:
A.Kroms: Rīgas hidroelektrocentrāles projekts.
Par Pļaviņu hidrocentrāles būvdarbiem.
Kādu pazemi plāno Rīgā.
Gaisa piesārņošana Rīgā.
Jaunākais īsumā:
A.Kroms: Donavas izbūves izredzes.
A.Kroms: Plāno paplašināt Grandkulī centrāli.
A.Kroms: Enerģijas tālvadi ASV Rietumos.
A.Kroms: Enerģijas lielsistēmas plāni ASV kalnu joslā.
V.Kukainis: Vai Irānas deggāze arī Rīgai?
A.Kroms: Metriskā sistēma Anglijā.
A.S.: Zemes lodes atveids.
M.G.: Jauns paņēmiens zemūdens spridzināšanā.
A.Kroms: Kodolenerģijas centrāļu plāni Itālijā.
A.Kroms: Kodolenerģija Somijā.
A.Kroms: Barzilija plāno izmantot degakmeni.
A.Kroms: Krievija būvē naftas vadus.
Dažos vārdos.
Prese un literātūra:
E.J.Zemītis: Stability Analyses of soil - Foundation systems by Alfreds Jumiķis.
No Sprīdīša līdz Dainavertam.
MES: Ķīmijas žurnāli Latvijā.
A.Kroms: Literātūra par ekserģiju,
A.Kr., A.Kroms: Publikāciju kopsavilkumi.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi:
A.Kroms: Vēl par inženieŗa nosaukumu.
Terminoloģija:
Latviešu techniskās terminoloģijas vārdnīca.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last