Kārlis Ieleja
Technikas Apskats 51

Saturs.
P.Kundziņš, Prof.,Dr.arch.: Latviešu tautas celtniecības pētniecība.
A.Kroms, mech.inž.: Elektrocentrāļu sadarbība.
N.Lazdiņš: Dienvidkurzemes jūŗas vārti - Liepājas ostas.
Chronika:
Piemiņas un atceres:
J.Bute: +Ceļu techniķis Jānis Osvalds Nebars.
A.Kr.: +Būvinženieris Kārlis Vitants.
K.Ieleja: +Būvinženieris Kārlis R.Upesleja.
P.Lāčgalva: +Profesors Pēteris Konrads.
Techniskās organizācijas:
Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs.
K.I.: Apspriede Filadelfijā.
Latviešu Inženieŗu biedrība ASV.
G.Z, A.Sk.: Čikagas latviešu Inženieŗu biedrība.
LIAĀ Klīvlandes kopa.
Viskonsinas latviešu Inženieŗu biedrība.
V.B.: Toronto latviešu biedrības Inženieŗu kopa.
LIAĀ Inženieŗu un techniķu kopa Montreālā.
LIAĀ Melnburnas kopa.
LIAĀ kopa pie Adelaides latviešu biedrības.
Latviešu architektu biedrība.
Latviešu Inženieŗu un architektu biedrība Zviedrijā.
M.G., N.Z.: Betona inženieŗu sanāksme Filadelfijā.
V.Aserītis: Trešā internacionālā siltumapmaiņas konference.
Latvieši techniskā darbā:
Kur un ko dara?
Kas notiek Latvijā?:
I.Strautmanis, arch.: Kā pārbūvēs Rīgu.
V.Apsītis, arch.: Jelgavas nākotnes plāni.
A.Holcmanis, arch.: Vecrīgas rekonstrukcijas plāni.
Paradoksi Rīgas satiksmē.
Jaunākais īsumā:
M.G.: Zinātnieku emigrācija.
A.Kroms: Grandiozs ūdens tālpiegādes plāns.
A.Kroms: Enerģijas apgādes plāni Jaunanglijā.
Dažos vārdos.
Prese un literātūra:
Prof.Dr.chem. M.E.Strautmaņa publikācijas trimdā - 3.turpinājums.
A.Kroms: Publikāciju kopsavilkumi.
Terminoloģija:
Latviešu techniskās terminoloģijas vārdnīca.
Techniskās mechanikas termini.
Sanitārtechnikas termini.
Dzērienu rūpniecības termini.

First Previous Next Last