Kārlis Ieleja
Technikas Apskats 53-54

Saturs.
A.Kroms, mech.inž.: Kodolenerģija - no avota līdz patērētājam.
J.Baumanis, Doc.: Kalifornijas ūdenssaimniecība.
A.Spurmanis, būvinž.: Novadtuneļu slēgšana.
N.Strauss, inž.: Ceļu būves kvalitātes kontrole.
J.Lielmežs, prof.: Ideālo gāžu termodinamisko funkciju ātra aprēķināšana.
M.Grietēns, būvinž.: Techniskie ziņojumi inženieŗu darbā.
A.Vitckopfs, Inž.techn.: Arodskolas brīvajā Latvijā.
Chronika:
Piemiņas un atceres:
M.Strautmanis: Prof.Dr.chem. Jāni Krustiņsonu pieminot.
J.H.I.: +Inž.ķīm. Arturs Baumanis.
A.Krūkliņš: +Arch. Jūlijs Lūsis.
J.Leimanis: +Satiksmes ceļu inž. Jānis Fridrichs Branders.
Dr.B.P.S.: Sat. ceļu inž. Oskars Leimanis 75-gadnieks.
A.Kr.: Inž.el. Andreja Jagara 75 gadi.
K.Ieleja: Dr.Ing. Ernesta Dravnieka 75 gadi.
Techniskās organizācijas.
Latvieši techniskā darbā.
Kas notiek Latvijā?
Izglītība un arodtiesības.
Jaunākais īsumā.
Prese un literātūra.
Terminoloģija.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last