Kārlis Ieviņš
Guntis Un Daila

Divu bēgļu bērnu mīlestības stāsts.
Guntis un Daila ir viens no skaistākajiem mīlestības stāstiem latviešu lieteratūrā. Pirmā pasaules kaŗa frontei tuvojoties, daļa latviešu tautas tiek izklīdināta bēgļu gaitās Krievijā. Starp viņiem Guntis un Daila, kuŗu bērnības draudzība tikko izplaukusi dzidrā, vēl vārdos neizteiktā mīlestībā. Kad Daila zaudējusi visus tuviniekus, Guntis sarga viņu un viņas meitenes skaidrību. Apkārt bēgļu posts, kaŗa laika izdzīve aizmugurē, krievu sādžu dubļi, sieviešu vieglprātība, vīriešu iekāre. Asinīs mostošos dziņu degsme. Padoties un ieslīdēt apkārtnes zaņķī? Baudu reibumā pazaudēt sirds skaidrību? Guntis vēl cer, ka izdosies reiz pārvest Dailu mājās neskartu, lai dzimtenē sāktu jaunu, saskanīgu dzīvi, bet viņiem pāri jau gulstas svešuma traģika.

First Previous Next Last