Gunars Janovskis
Pie Tornas

Romāns.
[...]"1944. gada rudenī Baltijas piejūŗas pilsētā, kas saucas gan par Gdansku, gan Dancigu, piepeši sāka skanēt svešas mēles. Ostā un stacijās izbira svešādi, mantām nokrāvušies naudīgi cilvēki gan civilā, gan uniformās. Gdanska-Danciga un Gdiņa-Gotenhāfena kļuva par starpposmu viņu eiropas un pasaules ceļojumam, ko tie bija sākuši gan Rēzeknē-Režicā-Rozītenā, Saldū-Frauenburgā, Cēsīs-Vendenē, Jelgavā-Mītavā, gan Leipājā-Lībavā.
{sākums labs}

First Previous Next Last