Jēkabs Janševskis
Dzimtene I

Romāns 8 grāmatās.
Jēkabs Janševskis romānā Dzimtene tēlo Latvijas zemi, kas viņam liekas skaistāka par visām citām, un šīs zemes ļaudis, no kuru drūzmas viņš izved un parāda gan atsevišķus cilvēkus, gan arī laikmetam un videi raksturīgus krāsu bagātus tipus.
Janševska romāns veidojas kā raibs dzīves ainu klāsts, kur notikumi saved kopā gan saderīgus, gan nesaderīgus cilvēkus, ļaujot lasītājam skatīt un iejusties to pārdzīvojumos, priekos un bēdās. Vīnu rāmajā ikdienas dzīves plūsmā arvien uzdzirkst kādi sevišķi notikumi, kā kora dibināšana un zaļumsvētki, nelaimīgās līgavas laimīgās kāzas, dzimtkunga dzimumdienas svinības, vai arī tādi jocīgi epizodi kā pagasta tikumīgo sievu sadursme ar "nekaunīgajiem" mērniekiem un daudzi citi.
Dzimtenes I grāmatu ilustrējis vecmeistars E. Brencēns ar tam piemītošo vienreizību lauku cilvēka īpatnību saskatīšanā un attēlojumā.

First Previous Next Last