Jēkabs Janševskis
Dzimtene II

Romāns 8 grāmatās.
Jēkabs Janševskis sava romāna Dzimtene otrajā grāmatā risināt agrāk zīmēto ļaužu likteņus, kā arī jaunus notikumus, kas bīeži vien bagāti ar negaidītiem sarežģījumiem. Cīrulenes kalpu prātus satrauc baumas par gaidāmo zemes dalīšanu, par ko viņu sievas sastrīdas, zemes gabalus jau iepriekš sadalīdamas. Visu tēlojumu centrā ir skaistā Jaukupienes tirgus ainava ar raibo tirdznieku jūkli, žīdiem, čigāniem, zirgu mainīšanu, ubagu bariem un zemniekiem, kuru sievas tirgū cerē savām meitām noskatīt līgavaiņus.
Pavīd raksturīgi zemnieku un muižas kalpu raksturi, starp tiem topošās latviešu inteliģences pārstāvji - students un skolotājs. Tirdziniekiem mājās braucot, trakulīgais barons Šalks sarīko karuseli krustcelēs, bet muižas medībās vilka vietā šāvējiem pagadās suns. Lepnajam kučierim muižas meitas paslepus nogriež pusi bārdas. Līdztekus risinājas nopietni notikumi, kā pēdējā skolotāju konference, kādas valdība aizliegusi turpmāk sasaukt, lai uzsāktu jaunu, stingrāku pārkrievošanas politiku. Te pavīd doma par latviešu skolotāju nopietno uzdevumu, kādēļ viņmi dēvējami par īstajiem tautas darbiniekiem; uzjautrina stāsts par skolotāju un skolu inspektoru, kas abi iesnaudušies vienā klasē.
Savā stāstījumā rakstnieks liek dažu personu mutēs ļoti zīmīgus latviešu dabas un prāta raksturojumus, kādus joprojām der ievērot. kaut gan jau vairāk kā 100 gadi pagājuši kopš tēlojamā laikmeta notikumiem.
Grāmatu krāšņo E. Brencēna ilustrācijas.

First Previous Next Last