Jēkabs Janševskis
Dzimtene III

Romāns 8 grāmatās.
Jēkaba Janševska romāna Dzimtene 3.grāmatā risinājas tālāk latviešu zemnieku dzīves un attiecību iesāktie pavedieni,nākot klāt ārā jauniem notikumiem un sarežgījumiem.Ķirmgrauziene, kas apnikusi dzīvot ar vecīgo vīru, iemīlējusies skolotājā Aumalī, bet piedzīvo vilšanos.Tai pašā laikā sākas jaunās baroneses Lizas romantiska aizraušanās ar latviešu studentu Ozolu, kas arī draud ar visādiem sarežģījumiem.
Laikmetīgas pārvertības lauku dzīvē atspoguļojas koru un biedrību dibināšanā, kas pulcina jauniešus, veicina latviešu laikrakstu rakstīšanu, ka arī anonīmu pamfletu izplatīšanu, kuros zoboti muižnieki un mācītāji.Par šīm liberālām strāvam noraizējušies, muižnieki apspriežas, meklēdami ceļus,kā pret to cīnīties.Pie tam tiek izgudroti sarežģīti intrigu veidi, izmantojot tai laikā iesākušos pārkrievošanas politiku.
Plašā vērienā un ar raksturīgu humoru autors tēlo tā laika sabiedriskos notikumus,kā krodzinieka Gintera meitas kāzas,kas beidzas ar kaušanos un vispārēju sajukumu viesos. Seko arī divkauja starp ārstu un latviešu studentu.
Kalpi vēl joprojam tic,ka dabūs ar pravošanos zemi par brīvu no muižām,krītot par upuri blēdīgam prāvas vedējam un piedzīvo policijas iejaukšanos,ja iespītējas,kā stūrgalvīgais Zemlis,kam draud izlikšana no mājām.šie notikumi leišmalē rada kopības sajūtu un kopīgu rīcību latviešu un leišu zemnieku, kas citkārt nesatiek dažādas reliģijas un dzīves tradīciju dēļ.Policijas un kalpu sadursme izvēršas gandrīz par dumpi pret valdību, kurā lielāko varoņa lomu, pašam nezinot, uzņēmies spēka vīrs Biezuma Bozums.Kalpiem izpelnoties sodus par pretošanos policijai, rodas dažādi jocīgi sarežģījumi,kuros parādas rakstnieka lieliskā māka notēlot dažādus zemnieka tipus ar viņu ietiepīgajiem,bet bieži naivajiem raksturiem,ka abi brāļi Kūlaszaķi, kas labāk brien dīķi, nekā iet muižas
cietumā.Ujautrinājumu sagāda vecā gvardes zaldāta stāsti par to, ka viņš dienējis pie ķeizara,pacienāts ar ēdieniem no ķeizara galda.
Romāna notikumus paplidina Ed.Brencēna raksturīgās ilustrācijas.

First Previous Next Last