Jēkabs Janševskis
Dzimtene V

Romāns 8 grāmatās.
Jēkaba Janševska romāna Dzimtenes 5.grāmata turpina risināt tās pašas mūsu zemes un tautas raibās dzīves problēmas, kas spilgti iezīmējušās jau iepriekšējās grāmatās. Un tam visam cauri pavīd autora lielā mīlestība pret Latvijas zemi un tautu.
Janševskis ar lielu meistarību prot katram notikumam piešķirt nozīmi un sakarību lielajā dzīves panorāmā, kur autora radītie tēli it kā no tautas tipu galerijas ņemti. Arī šo ļaužu valoda piebārstīta domu graudiem un izteicieniem, kas it kā tautā noklausīti.
Savā traktējumā šis lielais darbs atspoguļo sava laika saimnieciskos, vēsturiskos un sociālos apstākļus. Un uz šī vēsturiskā fona tad dabīgi veidojas un izaug notikumi, kuros cilvēku likteņi savijas kā daudzkrāsainā dziju kamolā.
Dzimtenes piektajai grāmatai ļoti izteiksmīgas ilustrācijas zīmējis mākslinieks A. Apsītis.

First Previous Next Last