Jēkabs Janševskis
Dzimtene VI

Romāns 8 grāmatās.
Jēkaba Janševska milzu romāna 6. grāmatā tēli kā raibā karuselī aizjoņo garām lasītāja acīm. Un notikumiem kā sarkans pavediens cauri vijas mīlestības stāsts, kas vienam ir labvēlīgs, bet otram nelaimīgs. Aumalis pazaudē savu iecerēto līgavu, kas mirst traģiskā nāvē un Brammanīšu Pēteris, kas iegājis bagātajos Radagaisos par iegātni, pats sevi sašauj.
Bet daudziem notikumiem - kā kāzām, bērēm un citiem, Janševskis atrod iespēju piepīt klāt kādu senu parašu vai ticējumu tā katru Dzimtenes nodaļu pārvēšot par bagātu tautas tradīciju pūru. Tā autors ļoti plaši apraksta Brammanīšu Pētera bēres ar visām izdarībām.
Sena, aizvēsturiska latvju tautas paraša ir dejošana bērēs. Šī paraša ir pazīstama visā Latvijā un Dzimtenes sestajā grāmatā Janševskis šo seno tradīciju ir ļoti precīzi dokumentējis. Šajā konkrētā gadījumā ir neprecēta puiša bēres, ko senos tautas ticējumos sauc par miroņu kāzām.

First Previous Next Last