Jēkabs Janševskis
Dzimtene VIII

Romāns 8 grāmatās.
Ar Dzimtenes astoto grāmatu noslēdzas Jēkaba Janševska lielais romāns, kas latviešu literatūrā nekā jauna neieveda formas ziņā, bet kultūrvēsturiskā laukā ienesa mums vel neapjaušamas bagātības, ko tikai nākošās paaudzes spēs novērtēt.
Dzimteni nobeidzot, ir nepieciešams pāris vārdus arī minēt par pašu autoru, kas 1865.gadā dzimis Nīgrandes muižas kalpu mājās, un, kā nabadzīgu vecāku bērns, savu literāro izglītību ieguvis pašmācības ceļā. Viņa maizes darbs ir žurnālista karjera daudzās redakcijās un tajā pašā laikā viņš nodarbojas arī ar rakstniecību.
Autora paša apgādā 1921.gadā Liepājā parādās Dzimtenes pirmā daļa un drīz vien ar saviem romāniem viņš iegūst latviešu literārās pasaules atzinību. Visi viņa romāni apdvesti ar senatnīgumu, jo stāsta par Kursas pagātni.
Un pašā spēka briedumā Jēkabs Janševskis aizgāja veļu valstī-1931.gadā.
Dzimtenes sēriju noslēdzot, ir jāatkārto Janševska paša vārdi, kas atklāj viņa dziļo mīlestību pret savu dzimtas zemes stūri: "Un labi tev klāsies, mīļā dzimtene, tava nākotne kļūs aizvien gaišāka. Savu svētību tu dosi tiem, kas tevi visvairāk mīlēs un savu mīlestību parādīs nevis vārdos, bet darbos: kas labprāt un visvairāk strādās dzimtenes zemē, tie būs tava likteņa nesēji un noteicēji."

First Previous Next Last