Jēkabs Janševskis
Līgava I

Mīlestības romāns 4 grāmatās.
2 eksemplāri.
Jēkabs Janševskis savu romānu Līgava nosaucis par mīlestības romānu, jo tā pamattēmai izlietojis muižas dārznieka dēla Matīsa un viņa izredzētās meitenes mīlestības stāstu ar tā priekiem un ciešanām. Īpašu vērtību šim darbam tomēr piešķir tā fabulā iepītais Kursas ļaužu un tautas paražu notēlojums klaušu laikmeta beigās. Janševska prasme un zināšanas šinī laukā ir izcilas.
Romānā Līgava īpaša vieta ierādīta tām paražām, kas sastopamas tā laikmeta jauniešu attiecībās un satiksmē: ar humoru notēlota meitās iešanas noorganizēšana un norise, meitu „ūtrupe”, saderināto attiecības un citas izdarības.
Notēloti arī raksturīgi gadījumi zemnieku saskarsmē ar muižu laikā, kad saņemtās pārestības vēl likās nenovēršamas, pat nepieciešamas, jo „kā tad pasaulē dzīvos, kā iztiks, kad kungi ļaudis nepērs un nebrīdēs?”
Romānā viscaur izpaužas tautas reālā dzīves filozofija un veselīgā pieeja cilvēku attiecībām.

First Previous Next Last