Jēkabs Janševskis
Līgava II

Mīlestības romāns 4 grāmatās.
2 eksemplāri.
Jēkaba Janševska romāna Līgava II grāmatā turpinās stāsts par saderināto Matīsa un Ciebas gaitām lielajā Burģu muižā. Galveno vietu tomēr šeit ieņem muižas dzīves un ļaužu vispārējs notēlojums ar to īpatajiem tikumiem un paražām.
Spilgti zīmēti tādi tipi kā piķieris Skaistais Pēteris, brašais „frants” Salms, velna Bībeles „lasītājs” vecais Bierans, visuvarenā muižas saimniece, tikumā pavieglās istabenes un citi.
Muižas dzīvē netrūkst raibu jo raibu notikumu: skaistās istabenes steidzīgās kāzas, zaldātu ķērāja žīda izjokošana, kalpotāju dzīres, kungiem klāt neesot, čigānu ierašanās, kalpu bērnu rotaļas ar kungu „pērlenīti” un daudzi citi, kas raksturīgi tēlotajam laikmetam un videi.

First Previous Next Last