Jēkabs Janševskis
Līgava IV

Mīlestības romāns 4 grāmatās.
2 eksemplāri.
Jēkaba Janševska romāna Līgava 4. un pēdējā grāmatā tēlots barona Tēzena dzīves beigu posms un viņa cilts iznīkšana. Pēc karadienesta un gūstā pavadītiem gadiem atgriežas Matīss un uzzin, kas noticis ar Ciebu, kad viņa tik mīklainā kārtā pazudusi, ejot lūgt kazu viesus. Līdztekus lēnā gaitā notiek pārvērtības latviešu zemnieku dzīvē. Sevišķi svarīgs pagrieziens tanī ir māju iepirkšana par dzimtu. Parādās vēsturiskas personības -Felkerzams un Maters. Studentu dzīve Tērbatā vel rit pēc senām muižnieku tradīcijām un aizspriedumiem, pretojoties laikmeta maiņām.
Tāpat kā agrākajās romāna grāmatas starp notikumiem daudz humora, tēlojot žīda Judeļa tieksmi apmierināt muižas pavārenes kāri pēc kaŗa stāstiem, ar ko Judelis gandrīz dabū galu kā poļu dumpinieku atbalstītājs. Gribēdami pārbaudīt zemnieku atjautību, divi baroni sūta puisi Jukumu uz Vāciju pārvest tur iepirkto sugas aunu. Jukuma ceļojums izvēršas garš un dēkains.
Kāds posms veltīts ģimnāzistu dzīvei Liepājā ar interesantu vēsturisku notikumu ievijumu par pirmo latviešu policijmeistaru Miķeli. Liepajā turīgie latvieši kopus iegādājas ari pirmo kuģi - Laimu.
Vispilnīgāko ieskatu dabūjam par tā laikmeta zemnieku dzīvi mājās un muižā, īpatniem paradumiem, tautas tradīcijām un māņticībām, kas ietekmē arī muižnieku dzīvi. Plašas izvēršas vecā Tēzena bēres, kuru norisē piedalās gan muižnieki, gan zemnieki kopā ar žīdiem, čigāniem un nabagiem.
Raibu notikumu virkne, kas reizēm bēdīgi, reizēm jautri, aizslīd vesels laikmets ar saviem cilvēkiem un to dīvainiem raksturiem, sagatavojot ceļu vēsturiskām un sabiedriskām pārmaiņām.

First Previous Next Last