Paula Jēger-Freimane
Mainīgā Mānīgā Dzīve

Dzīves romāna trešais posms.
"Solīto pēclaulību atvaļinājumu Ints Zelmenis nedabūja. Frontes stāvoklis bija kļuvis tik nedrošs, ka ļaudis sāka pastiprināti atprasīt bankām savus ietaupījumus, un tās nevarēja pieciest nevienu darba roku."

First Previous Next Last