Kārlis Jēkabsons
Mūsu Dzimtā Zeme

Lielā dabas dzejnieka Kārļa Jēkabsona romāns MUSU DZIMTĀ ZEME ir viņa augstā dziesma dzimtenei, lauku dzīvei un mīlestībai-mūžīgajiem dzīvības spēku atjaunotājiem.
Romāns radīts, kā māņu un viltus ielenktais cilvēks dabas tuvumā un tās saskaņā paceļas savā cilvēciskajā augstumā.
Dabas lielums liek tiekties pēc lieluma, dabas patiesīgums-pēc iekšējās skaidrības.
Dabā meklējami dzīves cildenuma pamati, tur atrodami ceļi un takas uz pilnīgu dzīvi.
Ap īpatnējo romāna varoni Dainu, viņas mīlestību un viņas gruzdošo dvēseles cīņu, autors veikli met intrigu cilpas, tajās izmanīgi ieķerdams ir spraigo laiku ļaužu darba dienu gadskārtu mijās,ir daudzu ikdienas varoņu likteņu gaitas, tās režģīdams un atkal atšķetinādams lasītājam negaidītā pārsteigumā.
Neaizmirstams tēls romānā ir vecais kalps Krišs, kas maizes riecienā izjūt sauli un miltainos zirņos sastopas ar vasaru.Stāvēdams dzīves rudenī, viņš kā sulīgus rudens augļus bagātīgi izdala mūžā vāktos dzīves gudrības vārdus.
Ikviens, kas grib ieiet latviešu sētā, kavēties latviešu zemē un satikties ar latviešu ļaudīm, labprāt lasīs šo grāmatu, ko izteiksmīgiem zīmējumiem darījis bagātāku mākslinieks Ed.Dzenis.

First Previous Next Last