Jēkabs Apsītis
Bagāti Radi

"Patlaban, kur sāku šo rakstīt, Juŗa diena atnākusi. Lai gan aprīlis jau beidzamajā pusē, tomēr no pavasaŗa vēl maz ko mana. Ziema ar labu negrib pavasaŗa dzīvības nesējai padoties, tādēļ abēju starpā ass cīniņš."

First Previous Next Last