Ivande Kaija
Dzintarzeme

Ivande Kaija jau ar saviem pirmajiem darbiem izsauca neparastu satraukumu lasītāju aprindās, ar drosmīgu atklātību iztirzādama tādas temas kā dzimumaattiecību konfliktu cēloņi, laulības nesaskaņas, sievietes dvēseles dzīves īpatie sarežģījumi un tamlīdzīgi.
Līdzteku šīm modernās dzīves psīcholoģijas problemām I.Kaija interesējas arī par vēstures jautājumiem, par tautas senatni. No šīs intereses izaudzis romāns Dzintarzeme. Šeit romantizējot tēlota senprūšu tautas dzīve laikmetā, kad tai rodas pirmie sakari ar kristīgo pasauli.
Romāna centrā virsaiša dēls Varbods, kas, pārnākdams no svešuma, līdz ar svešzemes līgavu pārved jaunu ticību un savu senču dažkārt visai nežēlīgajiem tikumiem pretējas mācības, kuŗas viņš mēģina izplatīt arī savu tautasbrāļu vidū.
Romāns Dzintarzeme ir bagāts dramatiskiem notikumiem, spēcīgu raksturu un jūtu sadursmju tēlojumiem un krāšņiem seno paražu un svinību aprakstiem."

First Previous Next Last