Ivande Kaija
Sfinga

Romāns.
"Tas bija kādā 1906. gada februāŗa mēneša vakarā, kad cand. Rer. Merc. Pēteŗa Gaujas dzimta pilnā skaitā bija sapulcējušies plašajā ēdamistabā ap ēdamgaldu."

First Previous Next Last