Oskars Kalējs
Profesora Kundzes

Oskara Kalēja stāstu un noveļu krājumā Profesora kundzes vēstules sakopoti darbi, kuros izkoptā, līdzenā stilā tēloti ļaudis, kādi sastopami ikdienas dzīvē ar to īpatnajām tieksmēm un likteņiem.
Te ir stāsti, kuros viegli aizsmaržo poētiskā jaunības mīlestība, jūsma un aizraušanās, kā titulstāstā Profesora kundzes vēstules; ir arī tādi, kas pilni smagās "novakares dvingas", kādai līdzinājās vecīgā Sveķa juteklīgā apmātība.
Rakstnieks rādījis mūžus, kuriem to nesēji iet cauri viegliem dejas soļiem kā gaišā Vieglo asiņu Madliena, bet arī tādus, kāds piešķirts Grīvu Justei, kuras plecus liec smagās ikdienas darbu un pienākumu nastas.
O. Kalēja raksturu pulkā sastopam ļaudis, kas zem ārējā vēsuma un ironiska smīna slēpj siltas, jūtīgas sirdis, kas spēj piedot un aizmirst smagas kļūdas, bet nevēlas sniegt roku nelietim, kas dzīvo vienīgi savu acumirkļa iegribu apmierināšanai. Citā stāstā zem tā varones ārējā miera slēpjas smagu pārdzīvojumu bangas, kas izlaužas traģiskā noslēgumā.
Dažos stāstos autors smalkjūtīgā, nepretenciozā veidā pieskāries patriotiskai tēmai. Stāstā Savieši, smagu pārdzīvojumu radīti, skan nopietie vārdi:"Mums nepienākas tiesu spriest par savējiem šitādā laikā... Posta gados mēs nevaram šķirt draugus no nedraugiem."
Oskars Kalējs ir pozitīvs dzīves skatītājs. Lai arī viņš nevairās no reālās dzīves tumšo krāsu lietošanas, viņa darbu dominējošā noskaņa ir gaiša, izlīdzinoša.

First Previous Next Last