Vilis Kalnietis
Pali Kāpj

Romāns.
"Pavasaŗa ūdeņi cēlās, pārpludinādami Lāčupes pļavas par milzīgu ezeru. Tikai kailie kārklu puduri un melnakšņu stumbri iezīmēja upes gultni. Likās, it kā pelēka čūska locījās pa plašumu. Vakaros nolaidās meža zosu un pīļu bari. Sila ielokā un dzirdajā gaisā putnu klaigas atbalsojās tālu, pieteikdamas atgriešanos no siltajām zemēm. Atsaucās māju zosis. Tās bija par smagām, lai paceltos gaisā. Skaņi atbalsojās bērzu birzēs un egļu silos.
Jēkaba sejā ievilkās laimīgs smaids."

First Previous Next Last